Registrace

Během registrace bude vytvořena nová Organizace, v rámci které budete moci společně plánovat jednotlivé Projekty. Zároveň bude vytvořen Váš první uživatelský účet, pod kterým se budete přihlašovat k Josefíně. Jakmile bude vytvořena Organizace bude umožněno posílat pozvánky pro jednotlivé uživatele do dané Organizace.

Pokud se chcete registrovat do již existující Organizace, požádejte některého z jejích členů o pozvánku.